Uy

Ozbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari Ekoforumi (Ekoforum) 2004-yil sentabr oyida 48 ta nodavlat notijorat tashkiloti va tashabbuskor guruhlar rahbarlarining konferensiyasida tashkil etilgan. Ekoforum O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2007-yil 7-aprelda O‘zbekistondagi ekologik nodavlat notijorat tashkilotlari jamoat birlashmasi sifatida ro‘yxatdan o’tgan.

Ekoforumning maqsadlari:

– Milliy ekologik strategiyani shakllantirish va amalga oshirishda jamoatchilik ishtiroki samaradorligini oshirish bo‘yicha nodavlat notijorat tashkilotlarining sa’y-harakatlarini birlashtirish;

– Mamlakatning barqaror rivojlanishiga erishish uchun tabiiy resurslarni saqlash va ulardan oqilona foydalanishga ko‘maklashish;

– Ekologik qadriyatlarga asoslangan fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga ko’maklashish.

Ekoforum faoliyatining ustuvor yo‘nalishlari mamlakatimizning turli mintaqalaridagi NNTlar koalitsiyalari tomonidan amalga oshirilayotgan sakkizta maqsadli dasturida o‘z ifodasini topgan:

  • Barqaror rivojlanish uchun alohida ta’lim va ekologik ta’lim;
  • Suv va yer resurslarini barqaror boshqarishda jamoatchilik ishtiroki;
  • Jamoatchilik atrof-muhit monitoringi va ekspertizasi;

– Gender va atrof-muhit;

– Ekologik jurnalistikani rivojlantirish;

– Yoshlarni faol ekologik faoliyatga jalb qilish;

– Iqlim o’zgarishi;

– Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish.